آیا این کتاب منبع معتبری است؟ : رژیم غذایی


من روز گذشته با “ویتامین ها در زندگی شما: و ریزمغذی ها (عناصر کمیاب)” نوشته اروین دی یانیان در مقابل یک فروشگاه صرفه جویی برخورد کردم. می بینم که کتاب تجدید چاپ سال 1974 است ……

بنابراین ، س myال من این است که آیا من زمان و 1 دلار آمریکا را برای خرید کتاب صرف کردم یا هنوز اطلاعات برای سال 2021 دقیق است؟

دیدگاهتان را بنویسید