کربوهیدرات ها چیست و چرا در رژیم غذایی اهمیت دارند؟ : رژیم غذایی


باشه – مبتنی بر علم است و شامل استناد به منابع مروری است. بحث یک تبادل مدنی و محترمانه است که بر علم واقعی متمرکز است و از اظهارنظر در مورد دیگران اجتناب می کند

بد – از کلیات ، مفروضات ، منابع اطلاعات سرگرمی ، هرگونه منبع یا شکایات بدون جزئیات در مورد دستور کار ، سوگیری یا بودجه استفاده می کند. در بهترین حالت ، آنها از یک پایه بسیار ضعیف برای بحث مبتنی بر علم نشأت می گیرند. همچنین بحث خارج از موضوع

زشت – (حذف یا ممنوعیت قلمرو) شامل حملات / تضاد / خصومت نسبت به افراد یا گروهها ، رای دادن با صدای پشیمانی کمتر ، ترول ، جنگهای صلیبی ، خجالت ، رد تمام علوم یا ادعای اینکه همه تحقیقات / علم توطئه است

لطفاً بر اساس آن رای دهید و زشت را گزارش دهید


من یک ربات هستم و این عمل به صورت خودکار انجام شد. لطفا با تعدیل کنندگان این بخش تماس بگیرید اگر س questionsال یا نگرانی دارید

دیدگاهتان را بنویسید