کجا می توانم نرخ جذب هر الکترولیت را پیدا کنم؟ : رژیم غذایی


بدن انسان چقدر سدیم ، منیزیم یا پتاسیم می تواند در یک ساعت جذب کند؟ با جذب به این معنی که “بدن به جای رفتن به توالت فقط از آن استفاده خواهد کرد”.

آن را در گوگل جستجو کردم و در مجلات دانشگاهی جستجو کردم ، اما چیزی پیدا نکردم.

دیدگاهتان را بنویسید