چگونه می توان متابولیسم را دوباره تسریع کرد؟ : رژیم غذایی


آن متابولیسم پایین را بپذیرید!

دکتر راینر اومپرتز ، دکترای انستیتوی ملی دیابت و بیماری های گوارشی و کلیوی در فینیکس ، آریز گفت: “ما دریافتیم که میزان متابولیک درون زا یا میزان انرژی که بدن برای عملکردهای طبیعی بدن مصرف می کند ، یک عامل خطر برای مرگ زودرس است.” . ، و نویسنده اصلی این مطالعه. “این افزایش میزان متابولیسم می تواند منجر به آسیب زودرس اندام (در واقع تسریع پیری) شود ، احتمالاً به دلیل تجمع مواد سمی تولید شده توسط افزایش گردش انرژی.”

کاهش متابولیسم از طریق محدودیت کالری یا روزه داری ، از سوی دیگر ، نشان داده شده است که طول عمر سالم را افزایش می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید