ما شما را در مراحل بهبود رابطه خود با غذا راهنمایی می کنیم و به شما می آموزیم که چگونه یک رابطه جدید ایجاد کنید که رشد ، ثبات و حمایت را ایجاد کند.

می توانید کارگاه آموزشی رایگان ما را تماشا کنید تا بیاموزید که چگونه با انتخاب غذاها متعادل تر باشید تا از شر وسواس غذایی و رژیم غذایی خلاص شوید ، وزن متعادلی داشته باشید و رابطه مثبتی با غذا و بدن خود برقرار کنید.