چرا فیبرها کربوهیدرات و کالری محسوب می شوند؟ آیا واقعاً به شما انرژی می دهد؟ : رژیم غذایی


من سعی می کنم پس از افزایش وزن در طول قفل چند کیلو وزن کم کنم و بنابراین کالری شماری می کردم. فیبر یک کربوهیدرات روزانه محسوب می شود ، اما آیا تأثیر کاملاً متفاوتی با کربوهیدرات ها ندارد؟ آیا این اولین استفاده برای تغذیه باکتری های روده نیست؟ و اگر این به جذب کالری در جاهای دیگر کمک می کند ، چرا 4 کالری در گرم به عنوان کربوهیدرات محاسبه می کنید؟

من نگران محاسبات اشتباه نیستم ، تا آنجا که واقعاً کنجکاو هستم. از هر دیدگاهی استقبال می نماییم!

دیدگاهتان را بنویسید