نسبت 6 کنترل شد ، آیا خطر خوردن 60-80 گرم امگا 6 در روز از دانه ها وجود دارد؟ : رژیم غذایی


به عنوان مثال ، دانه هایی مانند تخمه کدو یا تخمه آفتابگردان دارای 20 گرم امگا 6 در 100 گرم هستند. آیا خوردن 300 گرم در روز و در نتیجه 60 گرم امگا 6 بی خطر است؟

ویرایش: فساد و اکسیداسیون یک مشکل است ، اما به طور معمول روی روغن ها و چربی های گرم شده تأثیر می گذارد. این برای دانه ها است آیا پوسیدگی و اکسیداسیون بر دانه های خام نیز تأثیر می گذارد؟

دیدگاهتان را بنویسید