میزان قند موجود در شراب قرمز در مقابل سفید؟ : رژیم غذایی


من از نظر تغذیه و علوم غذایی به همان اندازه به آن علاقه دارم. من هرگز نفهمیده ام چرا اگر بدنبال درشت مغذی های شراب قرمز و سفید هستید ، به طور کلی گفته می شود که هر دو 1 گرم قند در هر وعده دارند ، اما هنوز هم اکثر شراب های سفید دارای طعم شیرینی هستند؟ آیا شکر به ارزان ترین شراب سفید اضافه می شود که تفاوت را بزرگ می کند و 1 گرم آن را در نظر نمی گیرد؟

دیدگاهتان را بنویسید