مهارتها و انگیزه – دکتر مجید کلاهدوزون


شیوه زندگی سالم در پیشگیری از زردی و کم خونی

22.09.2019

چرم

اول مهر 1399

برای ایجاد انگیزه برای کاهش وزن ، ابتدا باید خود را دوست داشته باشید ، مطمئناً اکنون با خود فکر می کنید که “چگونه می توانیم خود را دوست داشته باشیم؟”
“اگر خودتان را دوست نداشته باشید ، هرگز انگیزه ای برای کاهش وزن پیدا نمی کنید!

کلاس آنلاین مهارت و انگیزه
سهشنبه 25 شهر
ساعت 9 شب
با گفتار دکتر هاتر
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
09160358760
در واتساپ پیام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید