مستندهای گیاهی مرا خراب کردندمن دیگر نمی دانم چه چیزی سالم است. برخی می گویند همه محصولات با منشاء حیوانی بد هستند. برخی می گویند همه غلات بد هستند. برخی می گویند قند قاتل قلب است. برخی می گویند چربی است. نمی دانم چه چیزی را باور کنم. به نظر می رسد میوه ها و سبزیجات تنها چیزهایی هستند که مردم در مورد آنها سالم هستند. تنها چیزی که می خواهم بدانم این است که کدام غذاها برای عملکرد فیزیولوژیکی و شناختی خوب و بد هستند ، اما نمی توانم پاسخ مستقیمی دریافت کنم.

ارسال شده توسط / u / ABigBranch
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید