محصول فلفل قرمز خشک از چینبنابراین ، من تازه چیلی خشک را از بازار آسیایی که محصول چین است دریافت کردم. آیا آفت کش ها یا فلزات سنگین نگران کننده هستند؟

Goinge از آنها برای تهیه سس عمومی tso و سرخ کردن سیب زمینی سرخ کرده استفاده کرد.

ارسال شده توسط / u / EazyXLan
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید