فیبر زیاد؟ : رژیم غذایی


آیا فردی می تواند موهای زیادی داشته باشد؟ من تقریباً یک هفته است که همین وعده را برای ناهار می خورم ، این غذا یک برنج گل کلم ، لوبیا سیاه ، ذرت و گوجه فرنگی پیچیده در گندم کامل را آماده می کند. قبل از آن ، من هر روز برای ناهار یک ساندویچ بوقلمون می خوردم ، بنابراین این یک تغییر بزرگ است. هر عادت دیگری یکسان است ، من هفته ای 3 بار به باشگاه می روم و کاملاً فعال هستم ، زیاد آشغال نمی خورم. اما اخیراً مقیاس می گوید من تقریبا 3 پوند از هفته گذشته اضافه کردم: (wtf

دیدگاهتان را بنویسید