غذای سالم که برای مدت طولانی در یخچال مقاومت می کند؟ : رژیم غذایی


سلام! من به زودی به خوابگاه منتقل می شوم و 2-4 هفته یخچال نخواهم داشت. کدام غذای سالم نباید 2-3 تا 4 روز در یخچال نگهداری شود و همچنان قابل خوردن باشد؟ در صورت غنی بودن از پروتئین ، امتیاز اضافی دریافت خواهید کرد.

من فکر می کنم اکثر میوه ها و سبزیجات در این لیست هستند.

دیدگاهتان را بنویسید