سوال درشت مغذی ها: تغذیه


من در مورد مواد مغذی و کالری فکر می کردم. س Myال من این است که آیا من ردبول را که 160 کالری ، 11 گرم کربوهیدرات ، 0.3 گرم پروتئین و 0.1 گرم چربی است ، نوشیدم؟ آیا اگر بخواهیم دقیقاً به همان میزان غذا بخوریم ، مانند مرغ ، خوردن یکسان است؟ من این را می پرسم زیرا داغ می شوم و حدود 1/5 کالری دریافتی من در نوشیدنی ها است ، من تعجب کردم که آیا این غذای یکسان است و آیا باید نوشیدنی های نمک را شمارش کنم؟

دیدگاهتان را بنویسید