سوء تغذیه در دوران بزرگسالی چگونه بر هوش تأثیر می گذارد؟ : رژیم غذایی


اگر مردی برای اولین بار در اواخر نوجوانی دچار سوء تغذیه شود ، این امر چه تاثیری بر هوش او خواهد داشت؟

من می دانم که سوء تغذیه در نوزادان ضریب هوشی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. من می خواهم تأثیر سوء تغذیه در بزرگسالی را بدانم. شدت و مدت سوء تغذیه چگونه پیامدها را بدتر می کند؟

دیدگاهتان را بنویسید