دقیقاً چه چیزی در مورد قندهای اضافه بد است؟بنابراین ، فرض کنید من به تمام اهداف رژیم غذایی خود رسیدم و تصمیم گرفتم شکر بخورم ، آیا این ضرورتاً بد است؟ آیا تنها بدی قندهای اضافه شده این است که کالری خالی هستند یا بیشتر هستند؟

333
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید