دارای مدرک علوم تغذیه؟ : رژیم غذایی


سلام!

من در دور educational تحصیلی خود به دوراهی رسیده ام و سعی می کنم به دنبال چیزهای جدیدی باشم که برایم جالب باشد. من واقعاً در چند سال گذشته بدنسازی انجام می دهم و به این فکر می کنم که به علم تغذیه نگاه کنم زیرا این کار شامل چیزی است که من واقعاً دوست دارم در مطالعه خود انجام دهم. دو گزینه دیگر من آمار یا مدیریت پزشکی است. من فقط تعجب می کنم که چه مشاغل موجود است یا آیا او متخصص خوبی است یا خیر ، اما از هرگونه اطلاعاتی قدردانی می شود.

دیدگاهتان را بنویسید