خوردن ماهی قزل آلا چند بار در هفته امن است؟ : رژیم غذایی


این مقدار برای یک هفته زیاد نیست. اما اگر باشد می تواند باشد هر کس یکشنبه جیوه بیشتری نسبت به سمیت حاد مورد نیاز است ، اما جیوه می تواند در مقادیر زیاد تجمع یافته و در مدت زمان طولانی خورده شود.

ماهی تن ماهی ، مانند ماهی تن ، بسته به گونه ها و شرایط متفاوت است ، از جمله اینکه آیا رشد کرده ، وحشی است و در کجا صید شده است ، بنابراین ارقام دقیق امکان پذیر نیست ، اما اعتدال قطعی تر است.

دیدگاهتان را بنویسید