تفاوت بین کمبود پایدار + خفیف کالری در مقایسه با بازه های بزرگ کسری کالری چیست: رژیم غذایی


تفاوتها و تغییرات فیزیکی / متابولیکی / رفتاری بین کمبود پایدار اما خفیف کالری (با فرض -200 کیلوکالری در روز به مدت 30 روز) در مقایسه با فواصل محرومیت شدید از انرژی (800 کیلوکالری هر 4 روز به مدت 30 روز) (لزوماً در مورد روزه صحبت نمی شود) k 0 kcal / day) ، اما فقط بسیار کمتر از کل نیازهای انرژی / d)

راه مطلوب برای متخصصان تغذیه چه خواهد بود. آیا مصالحه ای وجود دارد؟ یا فقط به ترجیح شخصی مربوط می شود؟

فقط جالب است ، از هر گونه کمک علمی (علمی) استقبال می شود 🙂

دیدگاهتان را بنویسید