اشتها در کمبود کالری در حالی که سالم در مقابل اضافه وزن …: رژیم غذایی


از روی کنجکاوی ، فرض می کنیم 2 نفر از جنس ، قد و غیره هستند. یکی وزن 150 کیلوگرم (سالم) و کمبود کالری دارد ، و شخص دیگر 180 کیلوگرم (ناسالم) و کمبود کالری دارد … آیا شخصی که 180 کیلوگرم وزن دارد به دلیل ذخیره چربی که به عنوان انرژی استفاده می شود ، احساس گرسنگی کمتری می کند؟ این چگونه کار می کند؟

دیدگاهتان را بنویسید