آیا پراکندگی مصرف الکل بر نحوه پردازش بدن شما تأثیر می گذارد؟ (صرف نظر از نوشیدن کمتر): رژیم غذایی


بگویید 4 لیوان شراب برای مصرف وجود دارد.

سناریو 1: فرد 4 لیوان را در یک شب و به مدت 4 ساعت (یعنی 1 لیوان در ساعت) می نوشد. در روزهای دیگر هفته نوشیدنی مصرف نکنید.

سناریو 2: فرد هر روز یک لیوان شراب به مدت 4 روز می نوشد.

چه فرقی می کند ، به غیر از شخصی که در سناریو 1 بیشتر مست است؟ آیا برای بدن شما بدتر است که آن را در یک شب بخورید ، حتی اگر در روزهای دیگر مشروب نخورید؟

پاداش اختیاری سناریو 3: فرد 2 لیوان شراب را یک شبه به مدت 2 روز می نوشد.

آیا تفاوتی وجود دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید