آیا هیچ یک از شما تا به حال افزایش انرژی DRASTIC را با تغییر رژیم غذایی تجربه کرده اید؟ : رژیم غذایی


من استینت هایی داشتم که در آن غذای کاملاً سالم می خوردم و استینت هایی را که در آن غذا می خوردم کاملا مزخرف بودم. و اگر بخواهم صادق باشم ، من هرگز در رژیم غذایی بسیار تمیزتری تغییر بزرگی در انرژی احساس نکرده ام. بنابراین ، من می پرسیدم آیا کسی واقعاً تفاوت قابل توجهی در سطح انرژی خود مشاهده کرده است و چه تغییری در آن ایجاد شده است؟

دیدگاهتان را بنویسید