آیا مصرف فیبر درست قبل از وعده غذایی پرچرب / قندی ، جذب چربی / قند را کاهش می دهد؟ : رژیم غذایی


شکر میوه به دلیل اینکه اغلب در فیبر “قفل شده” است و بنابراین جذب نمی شود ، ناسالم تلقی می شود.

آیا این اثر بر قند / چربی که بلافاصله پس از داشتن موهای سنگین خورده می شود ، گسترش می یابد؟ بنابراین ، به طور جداگانه مصرف می شود ، اما در یک وعده غذایی. آیا فیبر محلول در معده درست قبل از غذاهای چرب / شیرین می تواند جذب چربی / قند را در بدن کاهش دهد؟ اگر چنین است ، تأثیر آن چقدر شدید است؟ بهترین زمان بندی چه زمانی خواهد بود؟

دیدگاهتان را بنویسید