آیا محصولی در دسترس وجود دارد که به سادگی همه چیز مورد نیاز بدن را تامین کند؟ : رژیم غذایی


من به دنبال کاهش وزن ، رژیم ها ، تغییر شیوه زندگی یا مشاوره نیستم. من می خواهم بدانم آیا محصول واقعی از آنها (مکمل یا جایگزین غذا) وجود دارد که فقط بدن را با هر چیزی که نیاز دارد بار می کند. من به طعم ، طعم ، فرکانس یا هر چیزی که خدمات با کیفیت تلقی می شود اهمیتی نمی دهم.

دیدگاهتان را بنویسید