آیا راهی برای عادی سازی روی در هیپوکامپ وجود دارد؟ : رژیم غذایی


مصرف دوزهای بالای روی باعث کاهش روی در هیپوکامپ می شود

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23383172/

بنابراین چگونه این کار می کند ، اگر کسی بخواهد روی را در هیپوکامپ افزایش دهد ، چطور؟

یا اگر فردی روی زیاد مصرف می کند و باعث کمبود روی در هیپوکامپ می شود ، آیا راهی برای تغییر آن وجود دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید