آیا برنامه ای وجود دارد که بتواند TDEE را بر اساس سابقه مصرف و وزن محاسبه کند؟ : رژیم غذایی


به نظر می رسد یک معادله ریاضی ساده برای برنامه ای برای محاسبه TDEE بر اساس میزان کالری دریافتی و افزایش / کاهش وزن است. اما انجام این کار به صورت دستی بسیار دشوار خواهد بود زیرا روزهای زیادی برای بررسی وجود خواهد داشت. آیا برنامه نظارت بر رژیم غذایی وجود دارد که TDEE شما را پس از چند روز ورود به سیستم محاسبه کند؟

دیدگاهتان را بنویسید