آیا بدن شما می تواند نحوه هضم محصولات لبنی را “فراموش” کند؟من 20 سال گیاه خوار بودم و سپس در 5 سال گذشته منشاء گیاهی داشتم. هفته گذشته منصرف شدم و 2 تکه پیتزا خوردم. اوه چنین درد گاز و نفخ. 2 روز طول کشید. من در دوران گیاه خواری هرگز با محصولات لبنی مشکلی نداشتم. آیا روده من اکنون فاقد هر چیزی است که برای فرآوری محصولات لبنی به آن نیاز دارد؟ لعنتی چی شد؟

ارسال شده توسط / u / VegHeaded
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید