آیا آفت کش ها واقعاً مضر هستند یا فقط یک توده ترس هستند؟من شنیده ام که سموم دفع آفات نه تنها در سطح غذا ، بلکه در داخل نیز وجود دارند ، در صورت صحت ، چقدر است؟ آیا این مقدار بسیار زیاد است یا آنقدر کم که بر سلامتی شما تأثیر نگذارد؟

ارسال شده توسط / u / saminator1002
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید