آرسنیک در کنسرو ساردین چطور؟ : رژیم غذایی


من اخیراً با اظهارنظرهایی برخورد کرده ام که هشدار می دهد که میزان آرسنیک که با خوردن منظم کنسرو ساردین به مرور زمان افزایش می یابد ، افزایش می یابد.

آیا مارکی وجود دارد که بیشتر یا کمتر از آرسنیک نسبت به بقیه داشته باشد؟ چقدر “منظم” باید آن را بخورید تا واقعاً نگران شما باشد.

یکی از نظراتی که دیدم این بود که چگونه روگان آنها را به طور منظم می خورد و سطح آرسنیک در آزمایش خون او بالا بود ، بنابراین آنها را قطع کرد و آنها دوباره پایین آمدند.

دیدگاهتان را بنویسید