99 chicken مرغ در بازار ایالات متحده دارای بیماری نوار سفید است ، اما خطرناک به نظر نمی رسد ، بنابراین خطر چیست؟ : رژیم غذایی


به گفته چندین منبع خبری ، بیماری موسوم به “نوار سفید” در اکثر سینه های مرغ در ایالات متحده وجود دارد.

بدیهی است که این بیماری توسط جوجه هایی ایجاد می شود که نمی توانند با وزن خود کنار بیایند. بنابراین ، ماهیچه با چربی جایگزین می شود. طبق مقالات خبری ، این مورد نیز عمدتا سینه مرغ را هدف قرار می دهد.

این خبر همچنین می گوید که این بیماری برای انسان (و حتی برای خود مرغ) خطرناک نیست.

اما اگر در حال حاضر چربی بیشتری در سینه مرغ نسبت به 10 سال قبل وجود دارد ، آیا نباید اطلاعیه ای از خدمات عمومی وجود داشته باشد که می گوید “سینه مرغ در حال حاضر X گرم چربی در 100 گرم دارد”؟

دیدگاهتان را بنویسید