۶ میلیون دام سبک مازاد وجود داردبر اساس گزارش ها نبض بازارافشین صددراس، مدیرعامل شرکت دامداران گفت: با وجود اصلاح نظام یارانه ای و افزایش نهاده های دامی، قیمت دام زنده در هفته های اخیر تغییر محسوسی نداشته است، اما شرایط دامداران سبک بحرانی است. انجمن دام سبک.

وی ادامه داد: در حال حاضر میانگین قیمت دام زنده به ۷۰ تا ۷۲ هزار تومان می رسد; در حالی که اصلاح نظام یارانه ای، قیمت هر کیلو جو را به ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان رساند که با وجود کاهش قیمت دام نسبت به هفته گذشته و تفاوت قابل توجه در هزینه ها، هزینه های تولید و گوشت افزایش یافت.

مدیرکل انجمن دام سبک تصریح کرد: با توجه به ۱۲ استان کشور ممکن است ۵ تا ۶ میلیون دام در دوره خشکسالی عرضه شود که به دلیل عدم کشش بازار باید به بازارهای هدف صادر شود. “

بررسی ها در سطح بازار نشان می دهد که قیمت فعلی هر کیلو قوچ ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان، گوشت گوسفندی ۲۲۰ تا ۲۵۰ هزار تومان و گوشت مخلوط ۲۰۰ تا ۲۴۰ هزار تومان است.

با وجود اینکه رئیس تامین کنندگان دام کشور دلیل مازاد بر تولید دام را به دلیل شرایط بحرانی برخی استان ها و نیاز به صادرات عنوان کرد، اتحادیه های دامپروری اعلام کردند که مسئولان هنوز تصمیمی اتخاذ نکرده اند. در حالی که معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی از در دستور کار قرار گرفتن ۵۰۰ هزار دام سبک خبر داد.