۵ کیلو میوه نوبرانه؛ انگشت‌کم خوب‌ میلیون تومان!


روزنامه همشهری در گزارش در حال حاضر شخصی خبر داد کدام ممکن است خانوار‌ها توان کسب میوه‌های نوبرانه برای جوانان شخصی را ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند به نظر می رسید حسرت‌آمیز آنان مبارزه کردن می‌کشند!

پنج کیلو میوه نوبرانه؛ دست‌کم یک‌ میلیون تومان!

روزنامه همشهری در گزارش در حال حاضر شخصی خبر داد کدام ممکن است خانوار‌ها توان کسب میوه‌های نوبرانه برای جوانان شخصی را ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند به نظر می رسید حسرت‌آمیز آنان مبارزه کردن می‌کشند!

در بخشی اجتناب کرده اند این گزارش آمده:

* گزارش‌های میدانی اجتناب کرده اند میوه‌فروشی‌های مرحله شهر حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است کسب ۴ نوع میوه نوبرانه نزدیک به ۱‌میلیون تومان تمام می‌شود؛ آن هم با توجه به اینکه مقدار کسب هر میوه خوب به همان اندازه ۱.۵ کیلو باشد، وگرنه قیمت‌ها اجتناب کرده اند خوب‌ میلیون تومان هم بالا می‌زند.

* در جاری حاضر هر کیلو زردآلو در میوه‌فروشی‌ها حدود ۲۸۰ هزار تومان است، سیب فرانسوی کیلویی ۱۷۰ هزار تومان فروخته می‌شود، خوب کیلوگرم گوجه‌بی تجربه نیز ۱۹۰ هزار تومان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای گرفتن خوب کیلوگرم توت‌فرنگی هم انگشت‌کم باید ۱۶۰ هزار تومان صنوبر کرد. این‌ها قیمت‌هایی‌اند کدام ممکن است روزنامه خراسان بر ایده مشاهدات میدانی اجتناب کرده اند بازار دستغیب مشهد چاپ شده کرده است. همراه خود این جاری قیمت‌ها بر ایده نوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد میوه اجتناب کرده اند مغازه‌ای به مغازه‌ای تولید دیگری فرق می‌تدریجی.

* گزارش‌های میدانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت‌ میوه‌های نوبرانه در تولید دیگری شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران نیز همراه خود بازار دستغیب مشهد تمایز چندانی ندارد؛ با این حال شهرداری تهران مدعی است کدام ممکن است در میدان‌های میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تره‌بار میوه‌های نوبرانه را همراه خود قیمت‌های کمتری به انگشت خوردن‌کنندگان می‌رساند. همشهری وب مبتنی بر، تکیه کن به شهرداری تهران، روز سه‌شنبه، ششم اردیبهشت، این موضوع را مطرح کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خبری نوشت کدام ممکن است قیمت بسیاری از میوه در میدان‌های میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تره‌بار به‌طور متوسط ۳۷ سهم بودجه‌تر اجتناب کرده اند معمولی قیمت محصولات خیلی شبیه در مرحله شهر است.

* {در این} گزارش، همراه خود استناد به فینال نرخنامه گروه مدیریت میدان‌های شهرداری تهران، قیمت هر کیلو گوجه‌بی تجربه ۵۹ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید توت‌فرنگی ۴۸ هزار تومان گفتن شده است.

* مدیران شهرداری توده ها ادعای dishing out میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌صرفه در میدان‌های میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تره‌بار را مطرح کرده‌اند با این حال ساکنان می‌گویند استاندارد میوه‌هایی کدام ممکن است {در این} وضعیت‌ها dishing out می‌شود اجتناب کرده اند مغازه‌ها زیرین‌تر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصرف کنندگان اجتناب کرده اند میدان‌های میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تره‌بار مجبورند میوه‌های بی‌استاندارد‌تری بخرند به همان اندازه پول کمتری بپردازند.

* افزایش سرسام‌آور قیمت میوه‌های نوبرانه در روزهای جدیدترین پاسخ‌های زیادی را در رسانه‌های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقشار مختلف مردمان در پی داشت با این حال حسین مصدق، رئیس اتحادیه خرده‌فروشان میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تره‌بار مشهد، می‌گوید کدام ممکن است میوه‌فروشی‌های مرحله شهر ۳۵ سهم به هزینه‌های شخصی افزوده‌اند کدام ممکن است این مقدار افزایش قیمت منتفی است. او افزایش قیمت میوه‌های نوبرانه را خالص دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد کدام ممکن است قیمت‌ها نسبت به سال ۱۴۰۰ بالا نرفته‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزبه‌روز در جاری کاهش‌اند.

* همراه خود وجود این اعلام کردن، ارزیابی قیمت‌های سال قبلی همراه خود سال ۱۴۰۱ بدیهی می‌تدریجی کدام ممکن است برخی میوه‌ها تعدادی از برابر پرهزینه‌تر شده‌اند. برای مثال، قیمت خوب کیلو زردآلو در اردیبهشت ۱۴۰۰ حدود ۵۵ هزار تومان بود با این حال حالا به ۲۷۰ هزار تومان رسیده است. کمتر از قیمت توت‌فرنگی هم کیلویی ۴۰ هزار تومان بود با این حال حالا برای گرفتن آن باید ۱۶۰ هزار تومان صنوبر. گوجه‌بی تجربه هم کدام ممکن است کیلویی ۸۰ هزار تومان بود حالا به ۱۹۰ هزار تومان رسیده است.

* فعالان صنفی می‌گویند قیمت میوه‌های نوبرانه به‌ مرور زمان کاهش می‌یابد با این حال در شرایطی کدام ممکن است قیمت‌ها سرسام‌آور را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجومی شده‌اند، کم نیستند خانوار‌هایی کدام ممکن است توان کسب میوه‌های نوبرانه برای جوانان شخصی را ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند به نظر می رسید حسرت‌آمیز آنان به میوه‌هایی کدام ممکن است در مغازه‌ها به عابران لبخند می‌زنند، مبارزه کردن می‌کشند. آنان مجبورند گاه هفته‌ها برای به سختی معامله میوه‌های نوبرانه منتظر بمانند؛ انتظاری کدام ممکن است بعضی‌وقت‌ها به همان اندازه بالا فصل اندازه می‌کشد.

تأمین: برترین ها