۳۹۰۰ خودروی عمومی در استان اردبیل در آتش سوخت


مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل افزود: از ابتدای اجرای طرح دوگانه سوز رایگان خودروهای عمومی تاکنون نزدیک به ۳ هزار و ۹۰۰ خودروی دوگانه سوز در منطقه وجود داشته است.

اثبات مدنی

سید حجت مدنی گفت: تاکنون ۴ هزار و ۸۱۷ خودرو در سامانه GCR.niopdc.ir برای تبدیل به دو دیفرانسیل در منطقه ثبت نام شده است که از این تعداد ۳ هزار و ۸۶۰ خودرو به دو دیفرانسیل تبدیل شده و ۹۵۷ دستگاه خودروی دیگر نیز در اختیار دارند. صف تبدیل

وی در خصوص ورود خودروهای سواری دو چرخ به اینترنت افزود: طرح تبدیل خودروهای سواری شخصی به دو دیفرانسیل با اولویت خودروهای پرمصرف و اعطای یارانه از ماه های قبل آغاز شده است و بر این اساس حدود ۷۵ درصد از هزینه تبدیل به عنوان یارانه دولتی پرداخت می شود.

مدنی ادامه داد: برای خودروهای مشمول طرح پیامکی مبنی بر تایید صلاحیت استفاده از طرح ارسال می شود و مالکان خودرو می توانند در صفحه مذکور نسبت به ثبت نام و مراجعه نوبتی به کارگاه های مجاز بازسازی مراجعه کنند.

سید حجت مدنی: ۳۹۰۰ خودروی عمومی در استان اردبیل به دو صورت در آتش سوختند.

۳۹۰۰ خودروی عمومی در استان اردبیل در آتش سوخت