۲ آینده قابل پیش سوراخ بینی برای بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظارات آتی برای بازارحسن حیدری، تحلیلگر مالی در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود ضربان قلب بازار کسب اطلاعات در مورد توسعه افزایشی شاخص کل پیشنهادات در سال جاری، اظهار کرد: بورس در ایران ۲ مسئله تاثیرگذار دارد کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها امتیازات سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آینده برجام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری مسئله مالی است. مسئله سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آینده مذاکرات برجام ۵۰ سهم چشم انداز داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است آینده آنها خاص نشده است.

وی یکپارچه داد: این امید موجود است کدام ممکن است در صورت لغو تحریم ها، نمایندگی های بورسی پرانرژی در بخش نفت، بنزین، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودرو همراه خود افزایش کالا مواجه شوند.

تاثیر خوش بینانه بر بورس منتظر نوک مذاکرات

این تحلیلگر مالی اظهار داشت: حتی موسسه مالی‌ها نیز همراه خود کاهش تحریم‌ها وضعیت بهتری خواهند داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبیعتاً سهام آنها نیز انبساط خواهد کرد، به همین دلیل به طور معمول پیش بینی نتیجه مذاکرات تأثیر مثبتی بر بازار ممکن است داشته باشد.

حیدری اظهار داشت: در سال ۱۳۷۸ بورس سقوط کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۴۰۰ پیشنهادات را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد سهام در زیرین ترین حد شخصی قرار گرفت. اکنون کرونا به همان اندازه حدودی خرس مدیریت است، کسب‌وکارها بازتر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط مالی محدودی موجود است، با این حال مهمتر اجتناب کرده اند همه، کمیت زیادی اجتناب کرده اند نقدینگی وارد بازار شده است کدام ممکن است به همه بازارها راه پیدا می‌تنبل.

وی همراه خود خاص اینکه شکست مذاکرات برجام در نتیجه افزایش نرخ فارکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهش تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول در بورس وارد بازار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه است بخشی اجتناب کرده اند آن برگردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی ها ارزشی پیدا کنند، تصریح کرد:

این تحلیلگر مالی در توجه انداز بورس خاطرنشان کرد: انتظارات بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظارات آتی این بازار به نتیجه هماهنگی هر دو عدم هماهنگی در مذاکرات تعیین می شود. اگر هماهنگی حاصل شود، مناسبت ۱۹۹۹ دسترس در بازار سهام تکرار خواهد بود. سهام نمایندگی ها انبساط می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا {برای شرکت ها} افزایش خواهد یافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن افزایش مجدد مقیاس را کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک بار دیگر در ابتدای سال به مرحله قیمت می رسد.

این خطا است کدام ممکن است پیش بینی نداشته باشیم قیمت سهام زیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا برود

حیدری راهکار جلوگیری اجتناب کرده اند تکرار ریزش بورس در سال ۹۹ را تشریح کرد: سقوط شاخص در هر بازاری قابل پیش سوراخ بینی است حتی در بهتر از بورس های دنیا، انتظارات نادرست بازار. بهتر از کمک به بازار سرمایه اینجا است کدام ممکن است مقامات تنها ناظر بازار باشد.

مقامات موظف به شاخص‌سازی سهام نیست

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است چرا جایگاه بورس به همان اندازه این ابعاد برای ریاست جمهوری حیاتی است، تصریح کرد: بعد از همه اجتناب کرده اند تذکر سیاسی شاید شاخص بورس برای ریاست جمهوری مهم باشد با این حال مقامات نسبت به شاخص بورس تعهدی ندارد.