۱۴۰ نفر در حوادث کار در استان اردبیل مجروح شدند


مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل از ثبت نام ۱۴۰ مصدوم حوادث شغلی در استان اردبیل خبر داد.

کارگاه صنعتی

علیرضا فرخی در نشست بررسی و تشریح برنامه های این اداره کل گفت: بر اساس آمار مراکز پزشکی قانونی در سه ماهه نخست امسال در این استان ۱۴۰ نفر بر اثر حوادث شغلی مجروح شدند و در این مدت چهار نفر در تصادفات شغلی جان خود را از دست دادند که از این تعداد سه مرد و یک زن.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد ۱۳۳ نفر مرد و هفت نفر زن هستند، گفت: حوادث شغلی جراحاتی است که در انجام خدمت برای بیمه شده اتفاق می افتد و بنابراین در انجام خدمت به معنای کلیه مواردی است که بیمه شده در کارگاه مشغول به کار است. یا مؤسسه وابسته یا ساختمانها و اماکن آن و یا به دستور کارفرما مسئول انجام مأموریت در خارج از محوطه کارگاه می باشد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل تصریح کرد: هر گاه حادثه ای به دلیل عدم رعایت کارفرما یا مسئولان یگان رخ دهد، کارفرما یا مقام مذکور مسئولیت کیفری و قانونی در قبال مصدوم دارد. .

فرخی ادامه داد: چنانچه بیمه شدگان بر اثر حادثه ناشی از کار مجروح یا فوت کنند، تکالیف قانونی به آنها منتقل می شود. درمان، پرداخت غرامت مرخصی استعلاجی در صورت غیبت از کار و استراحت، پرداخت غرامت از کارافتادگی، پرداخت مستمری از کارافتادگی جزئی یا کلی ناشی از کار از جمله تعهدات قانونی قابل ارائه به بیمه شده ای است که متحمل خسارت وارده شده است. توسط کار

استخدام در کارگاه صنعتی

۱۴۰ نفر در حوادث کار در استان اردبیل مجروح شدند