۷ بیماری که نیازی به قرص ندارند


سلامت طبیعی، رژیم غذایی، ورزش، تغذیه، سلامت عاطفی، خواب، داروها، داروها، قرص هادر شماره آوریل ۲۰۰۸ از سخنرانی سلامتی هاروارددر بسیاری از موارد، محققان نشان دادند که چگونه یک رویکرد غیردارویی می‌تواند تا حد امکان به تعداد بیشتر یا بیشتر قرص دست یابد.

در سال‌های اخیر، مجموعه‌ای از مطالعات نشان داده‌اند که تغییرات ساده در سبک زندگی مانند رژیم غذایی و ورزش، درمان‌های موثری برای بسیاری از بیماری‌ها هستند.

این هفت بیماری رایج را می توان بدون دارو مدیریت کرد:

  1. آرتروز
  2. کلسترول
  3. زوال شناختی
  4. افسردگی
  5. دیابتی
  6. فشار خون بالا
  7. پوکی استخوانرژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر