گلتاش مدال طلای ششمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتریان را از آن خود کرد


گلتاش در ششمین همایش ملی رضایتمندی مشتریان که با رویکرد نقش مدیران اقتصادی در تولید، دانش بنیان و اشتغال برگزار شد، برنده طلا شد.

گلتاش مدال طلای ششمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتریان را از آن خود کرد

ششمین نشست ملی رضایتمندی مشتریان به منظور اجرای دستورات رهبر برتر بین بخش خصوصی و دولتی برای برگزاری پنل های آموزشی برگزار شد.

مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، هادی قوامی معاون حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی و حجت الاسلام میر تاج الدینی نماینده مجلس در این جلسه حضور داشتند. ملاقات.

در این جلسه از ۱۷ کارگروه تعیین شده توسط «سعید خزایی» از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس کمیته علمی جلسه، ارزیابی انجام و از ۵۰ تشکل تجلیل شد.

گلتاش با رویکرد نقش مدیران اقتصادی در تولید، دانش بنیان و اشتغال از سوی هیئت داوران به عنوان شرکت برتر در زمینه رضایتمندی مشتریان انتخاب و از سوی بهرام خسروی مدیرعامل شرکت گلتاش تندیس زرین دریافت کرد.