گزارش پولی خودروسازان در سه سال قبلی، فراری به سودآورترین خودروساز در سال ۲۰۲۱ تغییر شده است.


گزارش مالی خودروسازان در سه سال گذشته، فراری به سودآورترین خودروساز در سال 2021 تبدیل شده است.

مشکل پیش روی صنعت خودرو در سال ۲۰۲۱ باعث شده است کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند تولیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین کنندگان در اروپا، آمریکا، ژاپن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کره جنوبی همراه خود مشکلات پولی زیادی مواجه شوند. نتایج تحقیق جدیدترین ایده ها جالبی را بدیهی کرده است. بازرسی گزارش های پولی ۱۹ خودروساز مختلف {در سراسر} جهان نماد داد کدام ممکن است کالا خودروسازان نسبت به دوران در گذشته اجتناب کرده اند کرونا کمتر {بوده است}. این اتفاق در شرایطی رخ می دهد کدام ممکن است درآمد این نمایندگی ها نسبت به قبلی اصولاً شده است.

… شکسته نشده مطلب