گزارش زیرین‌ترین قیمت برای طلا در ۲ سال فعلیبه گزارش ضربان قلب‌بازار، قیمت طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقره در روز دوشنبه در آمریکا از نزدیک کاهش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حل و فصل‌ترین حد در ۲ ماه فعلی رسید. دیروز اونس طلا در بازارهای جهانی به زیر درجه مهم ۱۹۰۰ دلار سقوط کرد.

دیروز بازار پیشنهادات موادخام را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالاهای اولین به سبب تخلیه اطلاعات درگیر کننده اجتناب کرده اند احتمال طغیان مجدد کرونا در چین همراه خود مشکل مواجه بود. طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقره نیز دیروز پیشنهادات مناسبی را تخصص نکردند.

هر اونس طلا در ماه ژوئن همراه خود ۳۸.۲۰ دلار کاهش به ۱۸۹۶.۱۰ دلار رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقره می نیز همراه خود ۰.۵۷۹ دلار کاهش به ۲۳.۶۹ دلار در هر اونس رسید.

قیمت طلا در موجود در، تا حد زیادی خرس تاثیر قیمت فارکس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش هر دو افزایش قیمتهای جهانی،قیمت طلا در ملت را کمتر اصلاح می‌دهد.همراه خود این جاری روز قبل از امروز طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد دسترس در بازار تهران همراه خود ریزش قیمت مواجه شد. قیمت هر مثقال طلا دیروزبا کاهش ۲۳ هزار تومانی به ۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۷۰ هزار تومان رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر خوب و دنج طلای ۱۸ عیار نیز خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸۵ هزار تومان قیمت خورده است.

دسترس در بازار فلزات گرانبها، هر بیت پول نقد امامی همراه خود کاهش ۸۳ هزار تومانی به ۱۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۶ هزار تومان رسیده است.قیمت هر خوب و دنج طلای پ۸ عیار کدام ممکن است در زمان ها فعلی به بهتر اجتناب کرده اند خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰هزار تومان رسیده بود،دیروز به حداقل یک میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸۵هزار تومان کاهش کشف شد.