گروه دوم سرچم ۲۶ هزار و ۱۸۵ میلیارد تومان می خواهد


مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل بیان کرد: ساخت دومین بزرگراه اردبیل – سرچم در دستور کار قرار دارد و برای اجرای آن ۲۶ هزار و ۱۸۵ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

بزرگراه

محبوب حیدری افزود: طول کل پروژه احداث راه آهن دوم اردبیل – سرچم ۱۷۸ کیلومتر است که ۱۲۴ کیلومتر آن در حوزه استحفاظی اردبیل و مابقی در حوزه استحفاظی استان های آذربایجان شرقی و زنجان است.

وی بیان کرد: با تلاش پیمانکاران، ساخت باند دوم اردبیل – سرچم در قطعه یک و دو توسط چتین قایا، قطعه سوم توسط آرمان نصر آذربایجان، قطعه چهارم توسط شرکت آب و خاک پارس و قطعه چهارم توسط شرکت آب و خاک پارس انجام شد. بخش هفتم این بخش طرح دفتر مرکزی خاتم موسسه پیامبران رهیران با ۲۲۰ دستگاه اجرا شد.

حیدری با بیان مشکلات این پروژه از جمله جابجایی تاسیسات، تملک زمین، کمبود اعتبار و تخصیص گفت: طول پروژه ۳۲ کیلومتر، طول اجرا ۱۰۳ کیلومتر و طول مطالعه ۴۳ کیلومتر است. کیلومتر

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل بیان کرد: مطالعات فاز اول قطعات ۵ و ۶ بزرگراه دوم اردبیل – سرچم به پایان رسیده و مطالعات فاز دوم در حال تکمیل است.

وی افزود: تاکنون ۲ هزار و ۷۱۹ میلیارد ریال برای ساخت باند دوم هزینه شده و مجموع نیاز تامین کنندگان یک هزار و ۱۴۲ میلیارد ریال اعلام شده است.

برای تکمیل ساخت راه آهن دوم اردبیل - سرچم به چه اعتباری نیاز است؟

برای تکمیل اجرای باند دوم اردبیل – سرچم به چند اعتبار نیاز است؟