گاز خلخال قطع شد


فرماندار خلخالو در خصوص قطعی گاز در خلخالو گفت: عملیات رفع مشکل ادامه دارد.

تامین گاز

سیدجواد یحیی زاده با حضور در محل شکستگی خط لوله گاز در شهرستان خلخال گفت: گاز شهرداری در شهرستان خلخال به دلیل پارگی و شکستگی خط لوله اصلی گاز تا اطلاع ثانوی قطع شده است.

وی در خصوص قطعی گاز از ساعت ۲۰ برای مشترکان گفت: در حال حاضر عملیات تعمیر قطعی گاز با جدیت ادامه دارد.

فرماندار شهرستان خلخال تصریح کرد: کارشناسان شرکت گاز در حال تعمیر و رفع پارگی خط لوله اصلی گاز شهری خلخال هستند.

یحیی زاده ادامه داد: تا اطلاع ثانوی در شهرستان خلخال کمبود گاز طبیعی داریم و لازم است مشترکان با بسته نگه داشتن شیرهای گاز خانگی خود از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کنند.

وی افزود: امیدواریم با همکاری و مشارکت نمایندگان ذیربط و دستگاه های اجرایی مشکل قطعی گاز این شهرستان برطرف شود.

تامین گازگاز خلخال قطع شد

گاز خلخال قطع شد