کمبود کالری / آسیب: رژیم غذایی


من 6 ماه کسری کالری دارم و چندی پیش در حین کار به خودم آسیب رساندم ، 2 ماه از تمرین من می گذرد و هنوز کمرم درد می کند. آیا من دچار کمبود کالری هستم که باعث می شود کمرم بهبود نیابد؟

دیدگاهتان را بنویسید