کلیه مطالبات به حساب کشاورزان واریز شد


مدیرکل غلات و خدمات بازرگانی استان اردبیل گفت: تمامی مطالبات به حساب کشاورزان واریز شده است.

سرنوشت بخش غلات

مدیر کل غلات و خدمات بازرگانی استان اردبیل گفت: امسال ۶ هزار تن کالای اساسی در استان توزیع کرده ایم و خواهان تامین کالاهای اساسی در استان هستیم.

علی نوبخت اظهار داشت: امسال ۲۴۸ هزار تن گندم به ارزش ۲ هزار و ۸۵۹ میلیارد ریال خریداری شد.

وی با بیان اینکه بازپرداخت مطالبات گندمکاران استان اردبیل با جدیت تمام در دستور کار قرار دارد و در این راستا ۲۴۸ هزار تن گندم و ۴ هزار و ۵۳۶ تن روغن کلزا به ارزش ۱۰۳ میلیارد تومان از کشاورزان اردبیلی خریداری شد. استان به عنوان تضمین

مدیرکل غلات و خدمات بازرگانی استان اردبیل گفت: تمامی مطالبات به حساب کشاورزان واریز شده و در این راستا توزیع ۶ هزار تن کالاهای اساسی در استان انجام شده و عرضه کالاهای اساسی در استان توزیع شده است. استان

نوبخت ادامه داد: مشکل خاصی در تامین و توزیع غلات اساسی به ویژه گندم در استان وجود ندارد و امیدواریم بتوانیم به تمام اهداف خود در این زمینه دست یابیم.

وی بیان کرد: برنامه ریزی برای خرید تضمینی و پرداخت مطالبات کشاورزان اولویت اساسی و مهمی است و از ظرفیت های همگان در این حوزه استفاده می شود.

مخلوط گندم

کلیه مطالبات به حساب کشاورزان واریز شد