کلسیم که به طور طبیعی در غذاهایی مانند کلم بروکلی وجود دارد – آیا به عنوان مکمل (به عنوان مثال کربنات ، سیترات) به چیز خاصی مربوط می شود؟ : رژیم غذایی


به نظر می رسد در جستجوی ابتدایی این پاسخ نمی توانم تشخیص دهم که تفاوت کلسیم موجود در غذاها مانند کلم بروکلی با مکمل های کلسیم مانند کربنات کلسیم یا سیترات کلسیم چقدر متفاوت است. آنچه من را بیشتر به خود جلب می کند این است که آیا بدن نسبتاً بهتر از طریق غذا جذب بدن می شود و آیا مزایای خنثی سازی اسید به طور طبیعی مانند کربنات کلسیم (به عنوان مثال معده) اتفاق می افتد.

متشکرم.

دیدگاهتان را بنویسید