کلاهبرداری روز / هفته هفته تأثیر بر ترکیب بدن: رژیم غذایی


چه اثراتی می تواند روزها / هفته ها را بر ترکیب بدن فریب دهد؟ از آنجا که من می دانم که کالری اضافی به عنوان چربی ذخیره می شود ، اما پس از معرفی اضافه پس از کسری ، چگونه کار می کند؟ آیا این درست است که سوخت و ساز بدن شما در حال افزایش است؟ یا افسانه بزرگی است؟ بابت هرگونه کمک سپاسگذارم.

دیدگاهتان را بنویسید