کره «مغانه» در مغان کمیاب شد


از بازار پارس آبادمغان خبر می‌رسد، کره پاستوریزه مغانه شرکت کشت و صنعت مغان در بازار این شهر کمیاب شده است.

کره «مغانه» در مغان کمیاب شد

شهروندان پارس آبادی از این موضوع گلایه دارند که چه اتفاقی افتاده که یک باره کره مغانه که برند شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بوده و در بازار پارس آبادمغان به وفور یافته میشد اکنون در بازار کمیاب شده است؟

هر چند شنیده می شود کمیاب شدن کره مغانه در بازار به علت نرخ قیمتی آن و افزایشی که خواهد داشت، می باشد.

مردم پارس آبادمغان که سرد و گرم چشیده روزگار این منطقه هستند، در این وضعیت اقتصادی منتظر تزریق کره پاستوریزه مغانه از سوی شرکت کشت و صنعت مغان به بازار مصرف شهرستان مثل روال قبلی هستند تا کمبودی از این لحاظ احساس نشود.