کدام مواد معمولاً در پودر سبز با کیفیت بهتر یافت می شوند و کدام مواد / پرکننده ها از کیفیت پایین تری استفاده می کنند؟ : رژیم غذایی


و در چه نسبت های تقریبی.

برای کسانی که با پودر سبز مخالف هستند ، این یک سبزی معمولی است که آب آن کم شده و سپس آسیاب می شود. چرا این تغییر شدیدی نسبت به سبزیجات معمولی ایجاد می کند؟ حتی اگر آنها 50 efficient کارآمدتر باشند ، در روزهایی که زمان و اراده کافی ندارم از هیچ چیز بهتر است. در حالی که در بیشتر روزهای دیگر من سبزیجات را از غذاهای کامل می خورم.

دیدگاهتان را بنویسید