کدام سبزی معمولی برای ریز مغذی ها / ویتامین ها مناسب است؟ : رژیم غذایی


به صورت فرضی – بگویید که شما از رژیم غذایی مناسب برای درشت مغذی ها استفاده می کنید اما در غیر اینصورت کم مصرف هستید (غلات فرآوری شده با روغن تصفیه شده و منبع پروتئین). چه سبزیجات معمولی را ابتدا به چنین رژیم غذایی اضافه می کنید؟

شهود معده من چیزی شبیه کلم خواهد بود ، اما من علاقه مند بودم بفهمم چه چیزهای دیگری از نظر علمی در رژیم های سنتی رایج است یا رایج است …

دیدگاهتان را بنویسید