کجا می توانم لیست جامعی از همه غذاهای ضروری را پیدا کنم؟ : رژیم غذایی


من فکر می کنم شما خودتان بسته به آنچه می خواهید بخورید این کار را انجام می دهید ، اما من تازه متوجه شدم که می توانید به برنامه فروشگاه مواد غذایی بروید و به طور سیستماتیک همه دسته ها را مرور کنید ، باید یک لیست جامع از همه محصولات موجود و محصولات خود را ایجاد کنید. هنگام رفتن لیست کنید! بله ، من این کار را می کنم … خوش بگذره !!!

دیدگاهتان را بنویسید