کارمندان مهمترین رکن ساخت هستند


سرپرست نمایندگی نفت ایرانول در مراسم روز جهانی کارمند؛

به رویداد روز جهانی کارمند مراسم تقدیر اجتناب کرده اند تلاشگران بخش خدمت همراه خود حضور سرپرست نمایندگی نفت ایرانول را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان در پالایشگاه روغن‌سازی برگزار شد.

کارگران مهمترین رکن تولید هستند

به گزارش وقت خبر به نقل اجتناب کرده اند پایگاه اطلاع‌رسانی نمایندگی نفت ایرانول، {در این} مراسم مصطفی مومنی سرپرست نمایندگی ایرانول همراه خود دقیق اینکه ملت بر روی شانه‌های ممکن است کارمندان می‌چرخد، ذکر شد: کارمند مهم‌ترین رکن ساخت است.
مومنی تصریح کرد: در پوشش‌های عمومی مالی ملت دلیل داده شده کدام ممکن است سهم ساخت {در این} زنجیره باید به گونه‌ای رئوس مطالب شود کدام ممکن است این اتفاق {به درستی} انجام پذیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تنها روزی نتیجه گیری پیدا می‌تدریجی کدام ممکن است حقوق من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است شناخته شده به عنوان کارمند اجتناب کرده اند واسطه تا حد زیادی باشد.
وی افزود : من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است اجتناب کرده اند همه توان شخصی برای ساخت محصولی همراه خود استاندارد بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت صحیح استفاده می‌کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد واسطه‌ها آن را خریده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقیاس حقوق عالی سال ما اجتناب کرده اند آن درآمد می‌برند کدام ممکن است این می تواند یک بیماری مالی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روزی کدام ممکن است تعمیر نشود زنجیره ساخت {به درستی} حرکت نخواهد کرد.
سرپرست نمایندگی نفت ایرانول تاکید کرد: من می خواهم همه امتحان شده شخصی را در نمایندگی انجام می‌دهم به همان اندازه سهم فعالان ساخت اجتناب کرده اند درآمد تا حد زیادی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به افزایش دیدنی حقوق در سال جاری خاص شد کدام ممکن است این موضوع یکی اجتناب کرده اند دغدغه‌های مقامات نیز هست.
مومنی {در این} مراسم همراه خود دقیق اینکه دوره ها بسته شدن قالب طبقه بندی {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوایل هفته بلند مدت مصوبه‌های اجباری نیز امضا می تواند،ذکر شد: به امید خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده همه دوستان حقوق اردیبهشت ماه همراه خود اعمال قالب طبقه بندی صنوبر می تواند.
وی در طولانی مدت تصریح کرد: هیچ غریبه‌ای برای ملت ما دلسوزی نخواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید خودمان تمام امتحان شده شخصی را برای دگردیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت انجام دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی تمام اتفاقات کدام ممکن است در احاطه ما رخ می‌دهد ظریف باشیم.
{در این} مراسم سرپرست پالایشگاه روغن سازی نفت ایرانول نیز همراه خود تبریک روز جهانی کارمند ذکر شد: همراه خود امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوشش همکاران در سال قبلی توانستیم بودجه مصوب را محقق کنیم.
سید محمد طائفه تصریح کرد: در فروردین سال ۱۴۰۱ نیز همراه خود همت کارمندان ایرانول توانستیم به میزان بودجه تصمیم گیری شده برسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم همراه خود امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتکار شاهد نتایج درخشانی باشیم.